RAMS Türkiye’nin Başarı Hikayesi: Dijital Dönüşümle İş Süreçlerinin Yeniden Şekillendirilmesi

RAMS Türkiye’nin Dijital Dönüşüm Yolculuğu

RAMS Türkiye, iş süreçlerini modernize etmek ve dijitalleştirmek için DDTech’in iş süreçleri yönetimi çözümü ile kapsamlı bir adım attı.
Bu süreçte, DDTECH’in sunmuş olduğu XPODA – NOCODE platformunu tercih eden RAMS Türkiye, iş süreçlerini dijitale taşıyarak şirketin verimliliğini ve operasyonel etkinliğini artırdı.

Kurumsal Portalın Gelişimi ve İş Süreçlerinin Dijitalleştirilmesi

Projenin ilk aşamasında RAMS Türkiye için özel bir Kurumsal Portal oluşturuldu. Bu portal, şirketin kurumsal kimliğine uygun bir şekilde tasarlandı ve işlevsel hale getirildi.

Eş zamanlı olarak, İnsan Kaynakları (İK) süreçleri dijitalleştirilmeye başlandı. Bu süreçler arasında izin ve hakediş işlemleri, personel alımı, işten çıkış süreçleri, envanter ve zimmetleme gibi kritik işlemler yer aldı.

Proje Liderliği ile Lider Proje

Bu dönüşüm sürecinin başarısında, IT Direktörü Erkan Özvar’ın liderliği ve ekibinin yetkinliği de kilit bir rol oynadı. Böylece, DDTech’in çözümleri ve başarılı ekibi ile RAMS Türkiye, iş süreçlerinde önemli iyileşmeler ve verimlilik artışları kaydetti.

Sonuç ve Geniş Kapsamlı Etki

RAMS Türkiye’nin bu dönüşüm hikayesi, dijitalleşmenin iş süreçlerinde yaratabileceği etkiyi ve bir şirketin işleyişini nasıl dönüştürebileceğini ortaya koyuyor.

Bu başarı, dijital dönüşümün sadece teknolojik bir yenilik olmadığını, aynı zamanda şirketlerin iş yapış tarzlarını ve kurumsal kültürlerini de değiştirebileceğini gösteriyor.