Sektörün Hızına Değil,
Dijital Dönüşümün Hızına Yetişin

İş Süreçleri Yönetimi ile Tanışın

Markanızın Kapılarını
DDTech’e Açın

BPM teknolojisi sayesinde tek bir platform ile tüm iş süreçlerinize erişin,
adım adım takip edin ve ölçümlerle veriminizi en üst seviyeye çıkartın.

Daha Etkin Çalışma,
Daha Verimli İş Süreçleri

Gereksiz adımları ortadan kaldırın! İş süreçlerinizi analiz edin ve yalnızca performans odaklı iyileştirmeler ile daha hızlı, daha verimli ve hataya yer bırakmayan sonuçlar elde edin.

Süreçlerinizi Adım Adım İzleyin,

Takipte Olun

İş süreciniz baştan sona kontrolünüzde. Her adımı veri analizleri ve raporlamalar yardımıyla ayrıntılı bir şekilde gözlemleyin. Performansınızı değerlendirin, sorunları tespit edin ve akabinde iyileştirmeler yapın.

Artık
Rekabet Sizsiniz

BPM teknolojimiz ile artık iş süreçleriniz tamamen kontrolünüzde.
Gerekli optimizasyonlar ile işinizi ileri taşıyın, rekabette öncü olun.

Şeffaf, Ölçülebilir, Verimli

Her adımına hakim olduğunuz sürecinizde en güvenilir yardımcılarınız olan takip ve ölçümleme araçları sayesinde performansınızı objektif olarak değerlendirin. Veriminizi artırın.

Daha Az Risk,
Daha Çok Kontrol

Süreçlerinizdeki potansiyel hataları ve güvenlik açıklarını tespit edin. Analiz ve ölçümlemeler yardımıyla muhtemel riskleri önceden görüp müdahale edin.
Erken hareket edebilme kabiliyeti akışınızdaki risk yönetiminizi de kontrol altında tutabilmenizi sağlayacak.

İsabetli Veri,

Kusursuz Bilgi Akışı

Dijital ortamda yürüteceğiniz süreçlerinizde otomasyon, veri entegrasyonu ve iş birliği araçları sayesinde bilgilerinizin doğru ve hızlı paylaşılmasını sağlayın. Bilgi akışının pürüzsüz ilerleyişi bütün sürecinizi kolaylaştıracak!

Kıyas,
Performans

Süreçlerinizin yönetimini daha önceden belirlediğiniz KPI'lar ile kıyaslayın. Etkinliğinizi, verimliliğinizi, maliyetinizi ölçüp kontrolünüz altındaki süreçte nasıl daha iyi işleyebileceğinizi çözümleyin.

Form ve Doküman Tabanlı Süreçleri, Dijital Dönüşüme Entegre Edin!

Sunduğumuz BPM teknolojisi ile finans, sağlık, perakende, hizmet, üretim, telekomünikasyon, eğitim, kamu ve enerji dahil olmak üzere birçok sektörde kolay ve işlevsel süreç yönetimi sağlayın.

Sektörlere Göre BPM

Finans Sektöründe BPM;

İş süreçlerinin ölçeklenebilirliği, hızı, doğruluğu, finansal işlemlerin yönetimi, risk yönetimi, düzenlemeler ve müşteri hizmetleri gibi birçok alanda dijital çözümler sunar.

Sağlık Sektöründe BPM;

Hastane yönetimi, hasta kayıtları, fatura yönetimi, ilaç takibi ve tıbbi malzeme yönetimi gibi birçok odakta dijital çözümler sunar.

Hizmetler Sektöründe BPM;

Stok yönetimi, envanter yönetimi, sipariş işleme ve müşteri hizmetleri ve benzeri süreçlerdeki birçok duruma dijital çözümler sunar.

Üretim Sektöründe BPM;

Üretim işlemlerinin optimize edilmesi, envanter yönetimi, stok yönetimi ve sipariş işleme gibi birçok odakta dijital çözümler sunar.

Telekomünikasyon Sektöründe BPM;

Müşteri hizmetleri yönetimi, fatura yönetimi, abonelik yönetimi ve benzeri alanlardaki birçok işlemde dijital çözümler sunar.

Eğitim Sektöründe BPM;

Öğrenci yönetimi, personel yönetimi, finansal işlemler ve benzeri alanlardaki birçok duruma dijital çözümler sunar.

Eğitim Sektöründe BPM;

Öğrenci yönetimi, personel yönetimi, finansal işlemler ve benzeri alanlardaki birçok durumda dijital çözümler sunar.

Sağlık Sektöründe BPM;

Devlet işlemleri, vergi işlemleri, lisans yönetimi ve benzeri alanlardaki birçok işlemde dijital çözümler sunar.

Enerji Sektöründe BPM;

Elektrik üretimi, dağıtımı, tüketimi, stok yönetimi ve benzeri alanlardaki birçok işlemde dijital çözümler sunar.

REFERANSLARIMIZ

DDTech ile
Markanızı Dijital Dünyada Yeniden Tanımlayın

Benzer Çözümleri Deneyimleyin!

İş Süreçleri Yönetimi

Çözümü Keşfet

Know Your Customer

Çözümü Keşfet