Düşünme

DDTech ile Yılın Kelimesi: Otantik

2023’e veda ederken en çok dikkat çeken kelimenin “otantik” olduğunu duydunuz mu?

“Sahte olmayan, hakiki, gerçek” anlamına gelen bu kelime; kendi kişiliğine, ruhuna, karakterine sadık olma -ya da sahip çıkma- durumunu ifade ediyor. Yani özünde orijinal olma vurgusu taşıyor. ABD’nin en büyük yayıncılarından olan Merriam-Webster’a göre 2023’ün en popüler kelimesi olan, sahiciliğe ve orijinalliğe işaret eden bu kelimenin popülerliği nereden kaynaklanıyor?

Gerçeklik ve Sahtelik Arasında Sıkışmak
İnternetteki varlığımızda, kulak misafiri olduğumuz sohbetlerde, gündem olan haberlerde, kısacası hayatımızın neredeyse her bir noktasında sahtecilik faaliyetleri ile karşılaşıyoruz. Özellikle sosyal medya kullanımı ve internet alışverişindeki tehlikeleri düşündüğümüzde ilk sıralarda yer alan bu sahtecilik; kimliğimizi, özel hayatımızı, internet üstünde gerçekleştirdiğimiz her işlemi tehdit ediyor.

Bu tehditlere karşılık bilgi teknolojileri ve yöntemlerinin çeşitlendiğini söylemek mümkün. Ancak bu çeşitlilik sadece bilgi teknolojileri için geçerli değil. Karşılaşabileceğimiz tehlikeler de aynı oranda çeşitlenmeye devam ediyor.

Uzaktan müşteri edinimini mümkün kılan bu teknolojiler, kimlik hırsızlığına da alan açmış durumda. Bu ikilemden çıkmak içinse en büyük anahtarımız, kendimiz olmak! Nasıl mı?

Süreçte, Kimlikte ve Söylemde Otantik

Kimlik hırsızlığının revaçta olduğu bu yeni dünyayı herkes için güvenli bir yere çevirebilmek, dijital doğrulama teknolojilerinden geçiyor. Kimlik doğrulama teknolojileri de bunu destekler nitelikte. Çünkü bu teknoloji ile gerçek ve sahte arasındaki çizgiyi belirginleştirmek, sahtecilik faaliyetlerini ortadan kaldırmak mümkün. Hem de sadece kendimiz olarak. Bir başka ifadeyle, 2023’ün en çok kullanılan kelimesi gibi, “otantik” olarak.

Çünkü kimlik ile ilişkilendirilen otantik; kendimize has özelliklerimize işaret eder. Kimlik doğrulama teknolojileri de temelde bize ait nitelikleri, bizi diğerlerinden ayırt edebilmek için kullanır.

Kimlik doğrulama yöntemleri arasında güncel olarak en yaygını, KYC (Know Your Customer) çözümüdür. Şirketlerin müşteri edinim süreçlerinden müşterilerin sistemlere girişlerine dek birçok alanda güçlü bir doğrulama sağlayan bu çözüm; yalnızca bize ait olan özelliklerimiz ile bizi tanır ve işlemlerimizi gerçekleştirmemize izin verir.

DDTech’te sunduğumuz KYC çözümleri ile her bir müşteri ve şirketin otantik özelliklerini belirler, buna yönelik güvenli bir müşteri edinimi süreci sunarız.

Gerçekliğe duyulan arzu ve ihtiyaç, teknoloji sektörünün büyük isimlerinin de gündeminde yer alıyor. Öyle ki Elon Musk, geçtiğimiz şubat ayında, politik liderlere ve teknoloji şirketlerine “otantik” olma çağrısında bulundu.

Dönüşümün Hikayesi: Otantik
DDTech’teki değişim ve dönüşümü tek kelimeyle anlatacak olsak, “otantik” deriz.

Çünkü “otantik” yalnızca güncelin değil, aynı zamanda geçmişten bugüne dek gelen her şeyin bir anlatısı. Eskiden beri var olan özelliklerini koruyan, bu yanıyla orijinal kalmayı başarabilen bir olgunun temsili. Her daim sağlam, kaliteli, kendine has ve orijinallikten taviz vermeyen; güncel ihtiyaçları karşılamaya yönelik bir değişim ve dönüşüm sürecini benimsedik.

Yeniden Uyanıyoruz

2022’nin kelimesi “goblin mode” idi. Bu kavram, dağınık ve düzensiz bir yaşam tarzına işaret ediyordu. Pandemi sonrası dünyanın yeni dinamiklerine alışmaya çalışırken bocaladığımız bir seneyi, bu kavramdan daha iyi açıklamak mümkün müydü, bilemiyoruz.

Ancak 2023 ile üzerimizdeki tozu silkeleyerek DDTech olarak vizyonumuzu, temellerini koruyarak sağlamlaştırdık. Böylece dijital dönüşümü burada başlatıyor, bu dönüşümün her türlü gereksinimine yanıt vermeyi hedefliyoruz.

Bu anlamda “otantik”, hem kimliğimiz hem de ses tonumuz. Böylece eskisinden daha güçlü, daha dinamik ve hiç olmadığımız kadar kendimizdeyiz. Yeni ve cesur dünya değişim çağrısıyla dünyanın her yanına yayılmışken, her durumda işler “orijinal” çözümler üretebilmenin ilk şartı da otantik olabilmemizden geçiyor.

DDTech konforuyla erişebileceğiniz, kendine has çözümler; iş süreçlerinizin her adımında en gerçek destekçiniz. 2023’ü geride bırakırken gerçek ve sahte arasında sıkışan dünyayı, dijital dönüşümün güvenli dünyasında yeniden tanımlıyoruz.