Düşünme

Dijital Dönüşüm: Herkes Nerede?

Dijital dönüşüm, sadece son teknoloji ile gerçekleşip son bulan bir süreç değil; ona yön veren bir insan hareketidir. Yani dijital dönüşüm yalnızca teknolojik araçlar ve bu araçlar sayesinde sağlanan hızlı çözümlerin benimsenmesinden, sektöre adapte edilmesinden ibaret değildir. Bütünlüklü bir süreç ile oluşan ve büyüyen dijital dönüşümün merkezi, bu değişikliği benimsemiş ve ona yön veren insanlardır. Tıpkı bir beyin gibi sürece dair aksiyonlar alıp bunları dolaşıma sokan liderler ve ekipleri, dijital dönüşümün öncüleridir. Peki, liderler ve ekipleri olarak iki biçimde ele alabileceğimiz bu öncüler, dijital dönüşümde hangi rolleri üstlenmelidir?

Dijital dönüşüm, bildiğimiz dünyanın henüz ulaşılmamış sınırları zorluyor. Bu sınırları zorlarken dönüşüme yön veren, ona öncülük eden liderlere ihtiyacımız var. Liderlerinse bu dönüşümü başarılı biçimde gerçekleştirmek için spesifik niteliklere…

Fark yaratacak, güçlü bir vizyona sahip olmak için; dijital dönüşümün amacını net biçimde anlayan ve hedefleri açıkça tanımlayabilen liderler gerekir. Bu liderler, içinde yer aldıkları organizasyonun nereye doğru yol aldığını ve dijital dönüşümü organizasyon içinde nasıl aktif hale getireceklerini belirleyebilir.

Önderlik etme yetisi de vizyon sahibi olmayı takip eder. Dijital dönüşüme öncülük etmek iddiasındaki liderler, gelmekte olan değişikliklere adapte olup bunları benimsemiş ilk insanlar olmalıdır. DDTech’in sektör içinde böyle bir yerde konumlandığını söylemek mümkün. Partnerlerine dijital bir dünyanın kapılarını aralayan DDTech, kâğıtsız, yeni regülasyonlara ve uluslararası standartlara uygun biçimde birçok şirketin dijital dönüşümünde onlara öncülük ediyor. Böylece ilerlenen yolda inancı teşvik ediyor, bu inancı ekiplerimize de aktarıyoruz.

Liderlerin iş dünyasındaki bu değişimin yalnızca teknolojik bir süreci değil, kültürel bir değişimin ifadesi olduğunun da bilincinde olmaları gerekir. Zira sürecin devamında üstelenecekleri rol, kültürel değişimin kitlelere teşvik edilmesinde kilit bir niteliğe sahiptir.

Bir lideri öncü yapan da onu takip eden ve onunla beraber çalışan ekibidir. Dolayısıyla liderler gibi ekibinin de belirli nitelikleri karşılıyor olması gerekir.

Bu noktada dijital dönüşümün gerekliliklerine yanıt verebilen insanlarla çalışmak oldukça kritiktir. Dijital dönüşümün getirdiği sürekli öğrenme ihtiyacı, öğrenme ve adapte olma becerilerinin önemini gösterir. Çalışanlar, yeni teknolojilere adapte olabilmek için eğitimlere katılmaya ve öğrenmeye istekli olmalıdır. Microsoft ve Google gibi şirketler, bu noktada hem örnek hem de öncü konumundadır. Microsoft, yatırımlarını çalışanlarının eğitimlerine ayırdığı kaynak ve desteğe yönlendirirken Google da çalışanlarına, hem kişisel hem de profesyonel yaşamlarında onları destekleyecek kaynaklar sunuyor. İki şirket de bu yatırımlarının karşılığını verebilecek olan insanlar ile çalışmak konusunda oldukça titiz.

Dijital dönüşüm sürecinde ve adaptasyon evresinde karşılaşılan zorluklar ve kolaylıklar hakkında geri bildirimde bulunmak, hem çalışanlar hem de onlardan sonra gelecekler için sürecin geliştirilmesinde yardımcı olur.

Bu nokta, dijital dönüşümde iş birliği yapmanın önemini vurgular. Farklı departmanların ve ekiplerin bir araya gelmesiyle mümkün olabilecek bu dönüşüm, iş birliği ve bilgi paylaşımını gerektirir. Teknolojinin hangi ihtiyaçlara yanıt verebileceğini saptamak, yanıtlardan hareketle hangi alanlara nasıl yenilikler ve çözümler getirileceği üzerine çalışmak, bu iş birliği ve bilgi paylaşımının bir parçası olabilir. Ekibin her bir parçasının da bu konuda aktif ve açık olması gerekir.

Sonuç olarak, dijital dönüşümde başarının anahtarı, teknoloji ve insanları bir araya getirmektir. Liderlerin öncülüğünde ve çalışanların aktif katılımıyla, organizasyonlar dijital dönüşümü verimli ve etkili bir şekilde gerçekleştirebilir.

Dijital dönüşüm için başarının anahtarı, insanların teknoloji ile beraber yürüyebileceği bir yol yaratmaktır. Doğru bir vizyon, ekibi teşvik eden bir öncü, değişimi benimseyen bir ekip ile dijital dönüşüm, herkes için verimli ve etkili biçimde gerçekleşebilir.